Ikon för Rikstermbanken

kondenskraftverk

svensk term: kondenskraftverk
förklaring:

Ett kondenskraftverk producerar enbart el och man tar inte vara på överskottsvärmen. Bränslet i ett kondenskraftverk är främst kol, olja och gas men också avfall används.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010