Ikon för Rikstermbanken

koncern

svensk term: koncern
förklaring:

En koncern är ett samlingsbegrepp på ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010