Ikon för Rikstermbanken

kollektiva nyttigheter

svenska termer: kollektiva nyttigheter
kollektiva varor
definition:

varor som karaktäriseras av att det är praktiskt omöjligt att utestänga individer från att konsumera varan, så kallad icke-exkluderbarhet, och att en individs konsumtion av varan inte påverkas av att ytterligare en person konsumerar den, så kallad icke-rivalitet

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010