Ikon för Rikstermbanken

koldioxidintensitet

svensk term: koldioxidintensitet
definition:

de totala koldioxidemissionerna som andel av produktionsvärde

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010