Ikon för Rikstermbanken

koldioxidekvivalenter

svensk term: koldioxidekvivalenter
förklaring:

Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Den används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp med koldioxid som referens.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010