Ikon för Rikstermbanken

koks

svensk term: koks
definition:

bränsle framställt av stenkol genom upphettning utan lufttillförsel

anmärkning:

Delar av kolets fasta beståndsdelar förgasas och den fasta återstoden kallas koks. Används i metallurgiska processer som bränsle och som reduktionsmedel (tar bort syre ur metalloxider).

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010