Ikon för Rikstermbanken

kapitalstock

svensk term: kapitalstock
definition:

mängden fasta anläggningar och maskiner samt alla kunskap i ekonomin

anmärkning:

Kapitalstocken minskar med kapitalförslitning och ökar med investeringar i realkapital eller humankapital.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010