Ikon för Rikstermbanken

kapitalförslitning

svensk term: kapitalförslitning
definition:

värdeminskning av kapital till följd av normal användning och förutsebar föråldring, inklusive en avsättning av förlust av materiella fasta tillgångar genom oförutsedda skador vilka man kan försäkra sig emot

anmärkning:

Kapitalförslitning värderas till återanskaffningspris.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010