Ikon för Rikstermbanken

kapitalbeskattning

svensk term: kapitalbeskattning
definition:

den skatt som tas ut på kapital och ägande

anmärkning:

Hit hör fastighetsskatten, reavinstskatten och den nu [2010] avskaffade förmögenhetsskatten.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010