Ikon för Rikstermbanken

kapitalbalans

svenska termer: kapitalbalans
kapitaltransfereringar
förklaring:

Kapitalbalansen är en del av betalningsbalansen. Omfattar bl.a. EU-bidrag, arvskiften och överlåtelse av patent.

engelsk term: capital account
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010