Ikon för Rikstermbanken

kapital

svensk term: kapital
förklaring:

Inom samhällsekonomin är kapital en produktionsfaktor som inkluderar fasta anläggningar och maskiner men i en vidare tolkning också kunskap och goodwill etc. Kan också syfta på tillgångar minus skulder, eller finansiell förmögenhet

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010