Ikon för Rikstermbanken

kapacitetsutnyttjande

svensk term: kapacitetsutnyttjande
förklaring:

Mäter hur stor del av företagets eller branschens samlade tillgångar som används vid en given tidpunkt, i termer av kapital, arbetskraft och anläggningar. Högkonjunktur betyder i allmänhet högt kapacitetsutnyttjande i hela ekonomin.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010