Ikon för Rikstermbanken

köpkraftsparitet

svensk term: köpkraftsparitet
förklaring:

Metod som används inom ekonomi för att kunna jämföra värdet av olika länders valutor. Köpkraftspariteten används som ett mått för att räkna ut vilken växelkurs som krävs för att länder med olika valutor ska ha samma köpkraft, dvs. det indikerar den riktiga växelkursen när man jämför olika länders inkomster och priser i samma valuta. Måttet är vanligt förekommande för internationella jämförelser av exempelvis levnadsstandard.

engelska termer: purchasing power parity
PPP
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010