Ikon för Rikstermbanken

köpkraft

svensk term: köpkraft
definition:

mått på möjligheten att köpa varor och tjänster

anmärkning:

Köpkraften är beroende av storleken på disponibel inkomst och värdet på den valuta inkomsten denomineras i.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010