Ikon för Rikstermbanken

köp av verksamhet

svensk term: köp av verksamhet
definition:

verksamhet som är ålagd att utföras av en aktör, till exempel en kommun eller ett landsting, där kommunen eller landstinget köper in tjänster från andra externa aktörer till denna verksamhet

anmärkning:

Exempel på köp av verksamhet är köp av tjänsten att driva en skola, ett ålderdomshem eller en vårdcentral. Aktörer som säljer dessa tjänster kan vara privata företag, stiftelser och föreningar eller offentliga företag. Aktören som köper in tjänsten finansierar alltså utförandet och behåller ansvaret för att tjänsten blir väl utförd.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010