Ikon för Rikstermbanken

kärnkraftverk

svensk term: kärnkraftverk
förklaring:

Ett kärnkraftverk är ett kondenskraftverk, där vatten värms upp till ånga som genomströmmar en ångturbin. Ångturbinen driver en generator som genererar el. Värmen som krävs för ångframställning frigörs när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av kärnpartiklar, så kallade neutroner.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010