Ikon för Rikstermbanken

jobblös tillväxt

svensk term: jobblös tillväxt
förklaring:

Beskriver en situation när den samlade produktionen i ett land ökar men utan att sysselsättningen ökar.

engelsk term: jobless growth
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010