Ikon för Rikstermbanken

investering

svensk term: investering
förklaring:

Att satsa ekonomiskt i förhoppning att tillgodoräkna sig en framtida avkastning. Det kan röra sig om exempelvis ökade intäkter, minskade kostnader eller höjd kvalitet. Konkret kan det handla om, bl.a., inköp av nya anläggningar, ny personal eller ett nytt affärssystem.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010