Ikon för Rikstermbanken

intraprenör

svensk term: intraprenör
förklaring:

En person som kan liknas vid en entreprenör dvs. en företagsam och nyskapande person. Till skillnad från en entreprenör är intraprenören verksam inom en organisation, ofta ett större företag, istället för att driva eget.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010