Ikon för Rikstermbanken

intäkt

svensk term: intäkt
definition:

periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn taget till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010