Ikon för Rikstermbanken

innovation

svensk term: innovation
förklaring:

En innovation är en ny produkt eller process som till kan omsättas till ekonomiskt värde. En innovation behöver inte vara en vara, utan även en tjänst eller ett nytt sätt att göra någonting på. Det kan också vara att man börjar använda ett befintligt föremål på ett nytt sätt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010