Ikon för Rikstermbanken

inkurans

svensk term: inkurans
definition:

värdeminskning av en vara på grund av skada, förslitning eller liknande

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010