Ikon för Rikstermbanken

inkomstelasticitet

svensk term: inkomstelasticitet
förklaring:

Inkomstelasticiteten mäter hur en förändring av inkomsten påverkar efterfrågan på en vara eller tjänst. Om inkomsten ökar leder detta normalt till att efterfrågan på en vara eller en tjänst ökar. För inferiora varor sjunker istället efterfrågan när inkomsten ökar.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010