Ikon för Rikstermbanken

infrastruktur

svensk term: infrastruktur
definition:

system av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera

anmärkning:

Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar och telekommunikationer.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010