Ikon för Rikstermbanken

inflationsmål

svensk term: inflationsmål
definition:

mål som centralbanken sätter upp för att hålla ökningstakten av den allmänna prisnivån på en stabil och låg nivå

anmärkning:

I Sverige är Riksbanken ansvarig för penningpolitiken och har ett inflationsmål till två procent (med ett toleransintervall om plus/minus 1 procentenhet).

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010