Ikon för Rikstermbanken

indirekta skatter

svenska termer: indirekta skatter
dolda skatter
definition:

skatter som tas ut vid köp av varor och tjänster

anmärkning:

Det finns också direkta skatter.

exempel:

Moms och punktskatter så som elskatt, bensinskatt, alkohol- och tobaksskatt etc.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010