Ikon för Rikstermbanken

index

svensk term: index
definition:

mått som visar den relativa förändringen

anmärkning:

För ekonomiska storheter sätts utgångsåret till 100 (således är detta basår) och de följande åren omräknas proportionellt till detta basår.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010