Ikon för Rikstermbanken

immaterialrätt

svensk term: immaterialrätt
förklaring:

Äganderätt till idéer, inklusive litterära och konstnärliga verk (skyddade av upphovsrätt), uppfinningar (skyddade av patent), varumärken och andra delar av industriellt ägande.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010