Ikon för Rikstermbanken

humankapital

svensk term: humankapital
definition:

mått på befolkningens och arbetskraftens samlade kompetens och arbetsförmåga

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010