Ikon för Rikstermbanken

handelskammare

svensk term: handelskammare
definition:

fri och obunden regional näringslivsorganisation som har till uppgift att verkar för att främja det regionala näringslivet

anmärkning:

Varje handelskammare ägs av sina medlemmar, som normalt består av företag, kommuner och andra organisationer. Medlemmarna utser kammarens styrelse. Flertalet av landets handelskamrar är medlemmar i Svenska Handelskammarförbundet, som är ett samarbets- organ för handelskamrarna i Sverige. Det finns också nära 50 svenska handelskamrar runt omkring i världen. Dessa finansieras och styrs av medlemsföretagen i respektive land. I Sverige finns för närvarande elva regionala handelskammare.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010