Ikon för Rikstermbanken

handelsbalans

svensk term: handelsbalans
definition:

uppställning av varuexporten och varuimporten

anmärkning:

Ett land som exporterar mer än det importerar får en positiv handelsbalans medan ett land med exportunderskott får negativ handelsbalans. Handelsbalansen är en del av bytesbalansen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010