Ikon för Rikstermbanken

handels- och kommanditbolag

svensk term: handels- och kommanditbolag
definition:

företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag

anmärkning:

Delägarna, bolagsmännen, är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar för verksamheten.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010