Ikon för Rikstermbanken

guldmyntfot

svensk term: guldmyntfot
definition:

monetärt system för att bestämma värdet på länders valutor

anmärkning:

Sverige använde systemet mellan 1873 och 1931. I början var 1 kg guld likvärdigt med 2 480 kronor.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010