Ikon för Rikstermbanken

grosshandel

svenska termer: grosshandel
grossistverksamhet
partihandel
definition:

handel med stora volymer av varor mellan företag

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010