Ikon för Rikstermbanken

glokalisering

svensk term: glokalisering
förklaring:

Term som beskriver kombinationen av en global process med lokala inslag. Ett företag kan till exempel agera på en global marknad men producera lokalt eller med lokal prägel. Ett exempel är när McDonald’s har lokala varianter på sina menyer.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010