Ikon för Rikstermbanken

globalisering

svensk term: globalisering
förklaring:

Globalisering är en dynamisk process bestående av ett ökande flöde av varor, tjänster, kapital, människor, samt information mellan världens länder. Genom denna process blir människor och företag runtom i världen i en växande utsträckning ömsesidigt beroende av varandra.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010