Ikon för Rikstermbanken

geotermisk energi

svensk term: geotermisk energi
förklaring:

Den energi som finns i jordens inre. Jordens inre är avsevärt varmare än jordytan och temperaturen ökar ju längre man kommer från ytan. Genom borrhål kan energi utvinnas, antingen för uppvärmning eller för elproduktion.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010