Ikon för Rikstermbanken

generalindex

svensk term: generalindex
förklaring:

Samlingsbegrepp för index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på en börs. Affärsvärldens generalindex, AFGX, är ett svenskt exempel på ett generalindex.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010