Ikon för Rikstermbanken

friskola

svensk term: friskola
definition:

skola som drivs i privat regi, snarare än offentlig

anmärkning:

Finansierar med offentliga medel via en skolpeng, och tar inte ut avgifter av eleverna.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010