Ikon för Rikstermbanken

frihandelsområde

svensk term: frihandelsområde
definition:

grupp länder som har undanröjt handelshinder sinsemellan – hinder som importtullar och importkvoter

anmärkning:

Flera frihandelsområden har skapats runt om i världen, exempelvis Mercosur i Sydamerika, Nafta i Nordamerika, EU och Efta i Europa.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010