Ikon för Rikstermbanken

fredsplikt

svensk term: fredsplikt
definition:

plikt att avstå från stridsåtgärder

anmärkning:

Kollektivavtalet syftar till arbetsfred. Fredsplikt inträder när ett nytt kollektivavtal har tecknats.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010