Ikon för Rikstermbanken

fond

svensk term: fond
förklaring:

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller räntebärande papper i vilken privatpersoner kan köpa andelar. Om fondens tillgångar stiger i värde stiger även värdet på varje andel. Eftersom en fond sprider riskerna över ett antal olika värdepapper anses de ha lägre risk än till exempel aktier.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010