Ikon för Rikstermbanken

flexicurity

svensk term: flexicurity
förklaring:

Dansk modell för arbetsmarknaden som kännetecknas av såväl flexibilitet (flexibility) som trygghet (security) på arbetsmarknaden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010