Ikon för Rikstermbanken

finanspolitik

svensk term: finanspolitik
förklaring:

Hur skatter och offentliga utgifter används för att påverka efterfrågan i ekonomin så att produktion, arbetslöshet och inflation stabiliseras. Om staten i en lågkonjunktur ger ut mer pengar, till exempel genom arbetslöshetsersättning, än den tar ut i form av skatter ökar köpkraften ute i samhället. Folk kan konsumera mer, företag kan sälja mer och anställa mer arbetskraft. På motsvarande sätt dras köpkraft in från samhället om staten i en högkonjunktur drar in mer skatter än den ger ut.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010