Ikon för Rikstermbanken

finansiellt sparande (1)

svensk term: finansiellt sparande (1)
definition:

den del av disponibel inkomst brutto som inte konsumeras eller används som bruttoinvestering, dvs. totala inkomster minus totala utgifter

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010