Ikon för Rikstermbanken

fastighetsskatt

svensk term: fastighetsskatt
definition:

skatt som årligen betalas till staten på basis av en fastighets värde

anmärkning:

Skatten tas ut på småhus, hyreshus, lokaler och industrifastigheter. Under 2007 förändrades fastighetsskatten i Sverige till en kommunal fastighetsavgift.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010