Ikon för Rikstermbanken

fasta priser

svensk term: fasta priser
definition:

priser som beräknas utifrån ett visst års värde

anmärkning:

Nationalräkenskaperna räknas ofta med fasta priser, för att kunna göra jämförelser över tiden oberoende av inflation.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010