Ikon för Rikstermbanken

förvärvsfrekvens

svensk term: förvärvsfrekvens
definition:

den andel av befolkningen i arbetsför ålder som är förvärvsarbetande

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010