Ikon för Rikstermbanken

förvärvsarbetande

svensk term: förvärvsarbetande
förklaring:

Begrepp som anger att en viss del av befolkningen arbetar. Hushållsarbete är exkluderat.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010