Ikon för Rikstermbanken

försörjningsbalans

svensk term: försörjningsbalans
förklaring:

I nationalräkenskaperna, NR, är detta en sammanställning som visar dels tillgången, som ett flöde ej som ett bestånd, på varor och tjänster i ett land under en tidsperiod, och dels användningen av dessa varor och tjänster. Komponenterna är BNP och import på tillgångssidan och konsumentinvesteringar och export på användningssidan.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010